Titleรายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2523-2527 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2524
Descript 87 หน้า : แผนที่

การศึกษา -- ไทย -- เพชรบูรณ์ การพัฒนาการศึกษา การวางแผนการศึกษา เพชรบูรณ์ -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร พชCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร พชCHECK SHELVES