Titleรายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดพิจิตร / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2524
Descript 18 หน้า

การศึกษา -- ไทย -- พิจิตร การพัฒนาการศึกษา การวางแผนการศึกษา พิจิตร -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร พจCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร พจCHECK SHELVES