Titleรายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช / สำนักงานคระกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2526
Descript 137 หน้า : แผนที่

การพัฒนาการศึกษา การวางแผนการศึกษา การศึกษา -- ไทย -- นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร นศCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร นศCHECK SHELVES