Titleรายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดน่าน / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษษแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2524
Descript 51 หน้า

การศึกษา -- ไทย -- น่าน การพัฒนาการศึกษา การวางแผนการศึกษา น่าน -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร นนCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร นนCHECK SHELVES