Titleรายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดตรัง / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2526
Descript 86 หน้า : แผนที่

การพัฒนาการศึกษา การวางแผนการศึกษา การศึกษา -- ไทย -- ตรัง ตรัง -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร ตงCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร ตงCHECK SHELVES