Titleรายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดตาก / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2524
Descript 59 หน้า

การศึกษา -- ไทย -- ตาก การพัฒนาการศึกษา การวางแผนการศึกษา ตาก -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร ตกCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร ตกCHECK SHELVES