Titleรายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดชัยภูมิ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2525
Descript 61 หน้า : แผนที่

SUBJECT

  1. การพัฒนาการศึกษา
  2. การวางแผนการศึกษา
  3. การศึกษา -- ไทย -- ชัยภูมิ
  4. ชัยภูมิ -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร ชยCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร ชยCHECK SHELVES