Titleรายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2523 - 2527 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2524
Descript 149 หน้า : แผนที่

การศึกษา -- ไทย -- เชียงใหม่ การพัฒนาการศึกษา การวางแผนการศึกษา เชียงใหม่ -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร ชมCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร ชมCHECK SHELVES