Titleรายงานผลการวิจัย การวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดขอนแก่น / สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2525
Descript 137 หน้า : แผนที่

การพัฒนาการศึกษา การวางแผนการศึกษา การศึกษา -- ไทย -- ขอนแก่น ขอนแก่น -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร ขกCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร ขกCHECK SHELVES