Titleรายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2525
Descript 49 หน้า

การพัฒนาการศึกษา การวางแผนการศึกษา การศึกษา -- ไทย -- กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร กสCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร กสCHECK SHELVES