Titleรายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดกระบี่ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2526
Descript 60 หน้า : แผนที่

การพัฒนาการศึกษา การวางแผนการศึกษา การศึกษา -- ไทย -- กระบี่ กระบี่ -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร กบCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร กบCHECK SHELVES
Population Information Centerม.31/กร/กบLIB USE ONLY
Population Information Centerม.31/กร/กบLIB USE ONLY
Population Information Centerม.31/กร/กบLIB USE ONLY
Population Information Centerม.31/กร/กบLIB USE ONLY