Titleรายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2524
Descript 95 หน้า : แผนที่

การศึกษา -- ไทย -- กาญจนบุรี การวางแผนการศึกษา การพัฒนาการศึกษา กาญจนบุรี -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร กจCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร กจCHECK SHELVES