Authorการสัมมนาผลการวิจัยโครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา ปี 2524 (2524 : นคราชสีมา)
Titleผลการวิจัยโครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา ปี 2524 : รายงานการสัมมนา ณ โรงแรมนิวโคราช นครราชสีมา 19-21 ส.ค. 24 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2525
Descript 80 หน้า

การพัฒนาการศึกษา การวางแผนการศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ก27ร 2524CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ก27ร 2524CHECK SHELVES