Titleเอกสารแปล : การวิจัยเกี่ยวกับผลการเรียนการสอน / แปลโดย ยุทธนา ตรีนุสนธ์ ... [และคนอื่น ๆ]
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2527
Descript 102 หน้า : ภาพประกอบ

การศึกษา -- วิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.78 อ884CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.78 อ884CHECK SHELVES
Education Library : Research Collection371.1 อ59CHECK SHELVES