Titleรายงานผลการสำรวจภาวะการศึกษาในจังหวัดของภาคศึกษา 3 พ.ศ. 2505 / กองการวิจัย กรมวิชาการ
Imprint [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2505
Descript 70 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

การศึกษา -- รายงาน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.6 ว32ร ภ.3CHECK SHELVES