Titleรายงานการประชุมสัมมนาเรื่องการปรับปรุงการศึกษาในประเทศ ทางภาคเอเซียตะวันออกและใต้ของคณะผู้แทนไทยที่เข้าประชุม ณ นครนิวเดวี
Imprint [พระนคร] : กระทรวงศึกษาธิการ, 2501
Descript 83 หน้า

การศึกษา -- เอเชีย -- รายงาน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)370.6 ร26LIB USE ONLY