Authorสุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
Titleตัวแปรเกี่ยวกับนักเรียน ครู โรงเรียน และสภาพท้องถิ่นกับความสามารถพื้นฐานของนักเรียนที่สัมพันธ์ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ / สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
Imprint กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, [2528]
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6606
Descript 59 หน้า ; 26 ซม

การศึกษาขั้นประถม -- การวางแผน นักเรียนประถมศึกษา -- วิจัย โรงเรียนประถมศึกษา -- วิจัย ครู -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.19341 ส877ตกCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.19341 ส877ตกCHECK SHELVES
Education Library : Research Collection372.011 ส4711ตCHECK SHELVES