Titleความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษาระดับจังหวัด / ฝ่ายวิเคราะห์สถิติและแสดงสภาวะการศึกษา กองสถิติ และวิเคราะห์ภาวะการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : [ม.ป.ท.], 2524
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 48 หน้า

การศึกษา -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.19 ค1411คCHECK SHELVES
Population Information Centerม.31/ถ.16/กคLIB USE ONLY
Population Information Centerม.31/ถ.16/กคLIB USE ONLY