Authorประพันธ์ คูหามุกต์
Titleรายงานการวิจัยทัศนคติเกี่ยวกับการศึกษาของนักเรียนไทยมุสลิม ในภาคศึกษา 2 / ประพันธ์ คูหามุกต์
Imprint [ยะลา] : ศูนย์พัฒนาภาคการศึกษา 2 จังหวัดยะลา, 2512
Descript 87 หน้า

การศึกษา -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.183 ป17รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.183 ป17รCHECK SHELVES