Authorจรรจา สุวรรณทัต
Titleผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาอังกฤษของเด็กไทยในระดับชั้นต่าง ๆ / จรรจา สุวรรณทัต
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2519
Descript (6) 220 หน้า

กาารวัดผลทางการศึกษา -- วิจัย ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.156 จ17ผCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.156 จ17ผCHECK SHELVES