Authorสุชา จันทน์เอม
Titleจิตวิทยาการศึกษา / เรียบเรียงโดย สุชา จันทน์เอม (และ) สุรางค์ จันทน์เอม
Imprint กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2518
Edition พิมพ์ครั้งที่ 4
Descript 244 หน้า : ภาพประกอบ

SUBJECT

  1. จิตวิทยาการศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.15 ส42จCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.15 ส42จCHECK SHELVES