Authorพรรณี ชูทัย
Titleจิตวิทยาการเรียนการสอน (จิตวิทยาการศึกษาสำหรับครูในชั้นเรียน) / พรรณี ช.เจนจิต
Imprint กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2528
Edition พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุง
Descript 314 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 25 ซม

จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ การเรียนรู้ การสอน การจูงใจ (จิตวิทยา)

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.15 พ272จCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.15 พ272จCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.15 พ272จCHECK SHELVES
Education Library370.15 พ17จCHECK SHELVES
Education Library370.15 พ17จ3CHECK SHELVES
Education Library370.15 พ17จ3CHECK SHELVES
Education Library370.15 พ17จ3CHECK SHELVES
Education Library370.15 พ17จ3IN REPAIR
Education Library370.15 พ17จ3CHECK SHELVES