Authorพนัส หันนาคินทร์
Titleการสอนค่านิยม / พนัส หันนาคินทร์
Imprint พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [25--]
Descript 175 หน้า

จิตวิทยาการศึกษา ค่านิยมสังคม -- การศึกษาและการสอน ปรัชญากับการศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.15 พ15กCHECK SHELVES