Authorผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
Titleจิตวิทยาในชั้นเรียน = Psychology in the classroom / ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
Imprint ขอนแก่น : โครงการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์,, 2523
Descript 62 หน้า

จิตวิทยาการศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.15 ผ225จCHECK SHELVES