Authorจรัสชวนะพันธ์ (สาตร สุทธเสถียร), พระ
Titleอัธยาตมวิทยา / ขุนจรัสชวนะพันธ์
Imprint [ม.ป.ท.] : โรงพิมพ์อักษรนิติ์, ร.ศ. 125 (2449)
Descript 176 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

วิทยาศาสตรแห่งร่างกาย และวิทยาศาสตรแห่งจิตรใจ -- ลักษณทั้งสามของจิตรใจ -- ความสนใจ -- ความพิจารณา -- ความเจริญของอาการทั้งห้า -- ความจำ -- ความคิดคำนึง -- ความตกลงใจ -- ความพิเคราะห์ -- ความเข้าใจ


จิตวิทยาการศึกษา จิตตปัญญาศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 370.15 จ1711อLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 1857 2449LIB USE ONLY