Authorการอบรมสัมมนานิสิตนักศึกษาในสถานบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนตามโครงการส่งเสริมแและพัฒนาเยาวชนรุ่นที่ 5 (2528 : กรุงเทพฯ และ สุราษฎร์ธานี)
Titleจริยธรรมกับบัณฑิต : สรุปรายงานผลการอบรม... 21-25 ม.ค. 2528 ณ ทบวงมหาวิทยาลัย และ สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี / ทบวงมหาวิทยาลัย
Imprint กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2528
Descript 87 แผ่น ; 29 ซม

ศีลธรรมจรรยา -- การประชุม จริยศาสตร์ -- การประชุม เยาวชน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.114 ก528จCHECK SHELVES