Authorก่อ สวัสดิ์พาณิชย์
Titleนโยบายทางการศึกษา รวมคำบรรยายและคำปราศรัย / ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์
Imprint กรุงเทพฯ : กองแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2522
Descript 82 หน้า

การศึกษา -- ไทย การพัฒนาการศึกษา การบริหารการศึกษา ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ 2465-2536 นโยบายการศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Government Publication[GP] 370.11 ก19นLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Government Publication[GP] 370.11 ก19นCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Government Publication[GP] 370.11 ก19นCHECK SHELVES