Authorการประชุมพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมอาชีพครูโรงเรียนราษฎร์ (2508 : พระนคร)
Titleการประชุมพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมอาชีพครูโรงเรียนราษฎร์ 3-7 พฤษภาคม 2508 ณ ศาลาสันติธรรม / สมาคมครูโรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทย
Imprint พระนคร : สมาคม, 2508
Descript 182 หน้า

ครู การศึกษา -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370 ค17กCHECK SHELVES