Authorเสถียร วิชัยลักษณ์
Titleพระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางพวก พร้อมด้วยกฏกระทรวงมหาดไทยและข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ ออกตามในพระราชบัญญัตินี้ / เสถียร วิชัยลักษณ์ ผู้รวบรวม
Imprint [ม.ป.ท.] : นิติเวชช์, 2491
Descript 16 หน้า

การคุมประพฤติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)364.72 ส543พCHECK SHELVES