Authorนางค์กุรสวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์
Titleการจำลองภาพด้วยวิธีหล่อ การสอบสวนอาชญากรรม โดยอาศัยหลักวิทยาการและการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา / นางค์กุรสวัสดิ์ สวัสดิ์วัฒน์
Imprint พระนคร : กรมตำรวจ, 2498
Descript 128 หน้า

การสืบสวนอาชญากรรม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)364.12 น22กCHECK SHELVES