Authorวงษ์ ช่อวิเชียร
Titleคู่มือพนักงานสอบสวนข้าราชการฝ่ายปกครองและตำรวจ ว่าด้วยความผิดที่มีโทษทางอาญาตามกฏหมายต่าง ๆ / วงษ์ ช่อวิเชียร
Imprint กรุงเทพฯ : [โรงพิมพ์อักษรสารการพิมพ์], 2520
Edition พิมพ์ครั้งที่ 16
Descript 748 หน้า

ความผิด (กฎหมาย) การสืบสวนคดีอาญา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)364.1 ว12คCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)364.1 ว12คCHECK SHELVES