Authorวิจิตร บุณยะโหตระ
Titleสวัสดิศึกษาเพื่อสวัสดิภาพของประชาชน / วิจิตร บุณยะโหตระ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ, 2527
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 83 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

CONTENT

ปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิภาพของประชาชน--สวัสดิศึกษา--คำนิยามและความหมาย--ขอบข่ายและประโยชน์ของสวัสดิศึกษา--ประวัติวิวัฒนาการด้านสวัสดิภาพและสวัสดิศึกษา--บทบาทของสวัสดิศึกษาในการแก้ไขปัญหาด้านสวัสดิภาพของประชาชน--จิตวิทยสวัสดิศึกษา--การเผยแพร่งานด้านสวัสดิศึกษา--สวนจราจร--หลักสูตรสวัสดิศึกษาในโรงเรียน


นิรภัยศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)363.1 ว522สCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)363.1 ว522สCHECK SHELVES