Authorวิชาญ จำปีศรี
Titleญวนอพยพกับความมั่นคงของชาติ / วิชาญ จำปีศรี (และ) สุทวิช สุพรรณ
Imprint กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2519
Descript 119 หน้า : แผนที่ ; 26 ซม

ชาวเวียดนาม -- ไทย ผู้ลี้ภัยชาวเวียดนาม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)362.84 ว32ญCHECK SHELVES
Political Science Library362.8495920593 ว547ญCHECK SHELVES
Political Science Library362.8495920593 ว547ญCHECK SHELVES
Political Science Library362.8495920593 ว547ญCHECK SHELVES