Authorการสัมมนาเรื่อง "เด็กของเรา" (2527 : กรุงเทพฯ)
Titleเด็กของเรา : รายงานการสัมมนา / จัดโดย คณะทำงานด้านเด็ก ร่วมกับ สาขาสังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ณ ห้อง 507 ตึกคณะสังคมสงเคราะห์ 6 สิงหาคม 2527
Imprint กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2527
Descript 116 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

เด็ก เด็ก -- การสงเคราะห์ จิตวิทยาเด็ก เด็ก -- การดูแล การศึกษาเด็ก

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)362.7042 ก27ดCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)362.7042 ก27ดCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)362.7042 ก27ดCHECK SHELVES