Authorวิสคาร์ดี, เฮนรี่
Titleทางชนะความพิการ = Give us the tools / เฮนรี่ วิสคาร์ดี ; แปลโดย จินดาภา (สีบุญเรือง) สายัณหวิกสิต
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยเขษม, 2519
Descript 504 หน้า

คนพิการ ความสำเร็จ คนพิการ -- การสงเคราะห์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)362.4 ว38ทCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)362.4 ว38ทCHECK SHELVES
Arts Library : StackBF637.S8 ว238ทCHECK SHELVES