Titleรายงานการวิจัยเรื่อง การสำรวจสภาวะทางสุขภาพจิตของครอบครัวแรงงาน ไทยที่ไปทำงานในตะวันออกกลาง / โดย สุชาติ ตรีทิพย์ธิคุณ ... [และคนอื่นๆ]
Imprint [ขอนแก่น] : งานวิจัย ฝ่ายวิชาการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น, 2528
Descript 50, 28 แผ่น ; 28 ซม

สุขภาพจิต -- การสำรวจ การย้ายถิ่นของแรงงาน -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครอบครัว -- ไทย ครอบครัว

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)362.204 ร451CHECK SHELVES