Titleพัฒนาสังคม : รวมบทความด้านการพัฒนาสังคม ขององค์การพัฒนาเอกชน / คมสัน หุตะแพทย์, บรรณาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดงาน สัปดาห์เผยแพร่งานพัฒนาเอกชน, 2527
Descript 237 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 26 ซม

CONTENT

ภาคที่ 1 ปัญหาการพัฒนาสังคมไทยกับองค์การพัฒนาเอกชน -- ภาคที่ 4 งานพัฒนาด้านเด็ก -- ภาคที่ 5 งานพัฒนาชุมชนในเมือง -- ภาคที่ 6 งาน


การพัฒนาสังคม การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชนบท -- ไทย -- รวมเรื่อง เด็ก -- การสงเคราะห์ สาธารณสุขมูลฐาน สิทธิมนุษยชน -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)361.76 พ534CHECK SHELVES
Political Science Library307 คพCHECK SHELVES
Political Science Library307 คพLOST AND PAID
Political Science Library307 คพCHECK SHELVES
Political Science Library307 คพCHECK SHELVES
Political Science Library307 คพCHECK SHELVES
Political Science Library307 คพCHECK SHELVES
Political Science Library307 คพCHECK SHELVES
Political Science Library307 คพCHECK SHELVES
Political Science Library307 คพCHECK SHELVES