Authorการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนสังคมสงเคราะห์ระหว่างมหาวิทยาลัย (2524 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
Titleการทำงานเป็นคณะร่วมกับผู้ช่วยงานสวัสดิการสังคม : รายงานการสัมนาอาจารย์ผู้สอนสังคมสงเคราะห์ระหว่างมหาวิทยาลัย / คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Imprint กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2524
Descript 124 หน้า

นักสังคมสงเคราะห์ สังคมสงเคราะห์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)361.4 ธ17รCHECK SHELVES