Authorศศิพัฒน์ ยอดเพชร
Titleการสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย / (โดย) ศศิพัฒน์ ยอดเพชร (และ) สุรางค์รัตน์ อรรถศาสตร์ศรี
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524
Descript 103 หน้า

สังคมสงเคราะห์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)361.3 ศ293กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)361.3 ศ293กCHECK SHELVES
Communication Arts Library361.4 ศ18กCHECK SHELVES
Political Science Library361 ศศกCHECK SHELVES
Political Science Library361 ศศกCHECK SHELVES