Title(ร่าง) แนวสอนวิชชาช่างทหารในกองโรงเรียนนายร้อยทหารบก พระพุทธศักราช 2471 / กรมยุทธศึกษาทหารบก
Imprint [ม.ป.ท.] : โรงพิมพ์เสนาศึกษาและแผ่วิทยาศาสตร์, 2471
Descript 486 หน้า : ภาพประกอบ

ทหารช่าง การฝึกวิชาทหาร

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)356.94 ย44นCHECK SHELVES