Authorเธียรชัย เอี่ยมวรเมธ
Titleปรัชญานิพนธ์และชีวประวัติของขงเบ้งอัจฉริยะในประวัติศาสตร์ ของจีน / เรียบเรียงจาก บันทึกสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ
Imprint กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2527
Descript 248 หน้า ; 19 ซม

ขงเบ้ง ทหาร นักปกครอง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)355.409 ธ617ป 2527CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)355.409 ธ617ป 2527CHECK SHELVES