Titleอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพผู้เสียชีวิตเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการพิเศษในการรักษาความมั่นคงภายใน / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
Imprint กรุงเทพฯ : กอ.รมน., 2526
Descript เล่ม : ภาพประกอบ ; 27 ซม

คอมมิวนิสต์ -- ไทย ความมั่นคงแห่งชาติ หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)355.4 อ231 2526CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)355.4 อ231 2526CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)355.4 อ231 2527CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)355.4 อ231 2527CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)355.4 อ231 2529CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)355.4 อ231 2530CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)355.4 อ231 2530CHECK SHELVES