Titleจปร 2502 อนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานกระบี่และปริญาญบัตร
Imprint [ม.ป.ท.] : คณะนายทหารและนายตำรวจรุ่น 2502, 2502
Descript 322 หน้า : ภาพประกอบ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)355.07 จ11CHECK SHELVES