Authorสวน, มหาดเล็ก
Titleโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี / นายสวนมหาดเล็กแต่ง
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2469
Descript 22 หน้า

SUMMARY

ระบุนายสวน มหาดเล็กในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นผู้แต่งโคลงยอพระเกียรติถวายแด่พระเจ้ากรุงธนบุรี ในคำอธิบายระบุว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือเรื่องพระราชวิจารณ์ ที่มีเนื้อหาสรรเสริญโคลงเรื่องนี้ด้วยเหตุมีความรู้ทางโบราณคดีสอดแทรกอยู่ในโคลง และมีพระราชดำริให้ตีพิมพ์เพื่อรักษาองค์ความรู้ไว้ไม่ให้สูญหาย


โคลง กวีนิพนธ์ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 0012 2469LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 895.911 ส17คLIB USE ONLY