Authorวาณิช จรุงกิจอนันต์
Titleขวัญจุด / วาณิช จรุงกิจอนันต์
Imprint กรุงเทพฯ : อู่พิมพ์เพกา, 2528
Descript 224 หน้า ; 18 ซม

กวีนิพนธ์ไทย -- รวมเรื่อง ล้อเลียนการเมือง เรื่องสั้นไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 ว24ขCHECK SHELVES
Arts Library : Stackรส ว224ขCHECK SHELVES