Titleบทโขนเรื่องรามเกียรติ์ / กรมศิลปากร ปรับปรุงใหม่
Imprint พระนคร : ศิวพร, 2500
Edition พิมพ์ครั้งแรก
Descript 34 หน้า ; 24 ซม

SUMMARY

กรมศิลปากรปรับปรุงบทเรื่องรามเกียรติ์สำหรับแสดงโขน ให้สามารถแสดงได้จบเรื่องในคราวเดียว โดยยึดหลักว่าเนื้อเรื่องรามเกียรติ์ ส่วนใหญ่เกี่ยวกับพระราม นางสีดา และทศกัณฑ์ ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในเรื่อง อย่างที่เรียกในภาษาศิลปว่า ภาคส่วนประธาน (Principals) จึงให้กองการสังคีต นำเอาเนื้อเรื่องในรามเกียรติ์มาแต่งบทและปรับปรุงเรื่องขึ้นใหม่ให้เหมาะที่จะใช้แสดงในคราวนี้


CONTENT

ภาคนำ นารายณ์ปราบนนทุก -- องก์ที่ 1 ลักสีดา -- องก์ที่ 2 สีดาผูกคอตาย -- องก์ที่ 3 จองถนน -- องก์ที่ 4 สงคราม -- องก์ที่ 5 พระรามคืนนคร


รามเกียรติ์ โขน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 ร260บCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 ร260บCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 ร260บCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 2061 2500LIB USE ONLY