Titleการศึกษาเปรียบเทียบรามเกียรติ์ฉบับต่างๆ ของล้านนาไทย / พิชิต อัคนิจ
Imprint เชียงใหม่ : ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, 2527
Descript 249 หน้า ; 27 ซม

รามเกียรติ์ วรรณคดีไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติและวิจารณ์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 ร26กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 ร26กCHECK SHELVES