Authorมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468
Titleหลักราชการและโคลงสุภาษิต / พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหาร, 2509
Descript 159 หน้า : ภาพประกอบ

โคลง (วรรณกรรม) สุภาษิตและคำพังเพย การบริหารรัฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 ม12หCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 ม12หCHECK SHELVES