Authorพรหมโวหาร, พระยา, 2345-2430
Titleกำสรวลพระยาพรหมฯ (คร่าวสื่บท และคำจ่มของพระพรหมโวหาร) / เรียบเรียงโดย อุดม รุ่งเรืองศรี
Imprint เชียใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย คระมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2523
Descript 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)

วรรณคดีลานนา กวีนิพนธ์ไทย ค่าว วรรณกรรมพื้นบ้าน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 พ291กCHECK SHELVES
Arts LibraryPL4221 อ244กCHECK SHELVES