Titleพระลอคำกลอน กับ ชีวิตและงานวรรณกรรมของนายร้อยเอก หลวงทวยหาญรักษา / รวบรวมโดย ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม
Imprint นครหลวงฯ : คลังวิทยา, [2515]
Descript (22) 425 หน้า ; 22 ซม.

ทวยหาญรักษา(เพิ่ม) หลวง วรรณคดีไทย กวีนิพนธ์ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 พ1711พลCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 พ1711พลCHECK SHELVES
Arts Library : StackPL4202 ท171พDISCARD
Arts Library : StackPL4202 ท171พCHECK SHELVES
Arts LibraryPL4202 ท171พCHECK SHELVES
Arts Library : Special CollectionLIT PL4202 ท171พLIB USE ONLY